Oromoon eessa dhufe

Oromoon jalqaba irraa eegale baha Africa keessa jirachaa ture. Ummanni Kuush during irraa jalqabe Kaaba baha Africa jiraatan.

Create your website with WordPress.com
Get started